Realizacje

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof”.

Projekt zakłada zwiększenie efektywności produkcji energii wodnej wykorzystując uwarunkowania lokalizacji małej elektrowni wodnej Mylof, w miejscowości Klonia położonej na rzece Brda. W ramach projektu zostaną wymienione dwie turbiny wodne, na turbiny Kaplan typu – Z, stanowiące dwie odrębne instalacje OZE. Przedmiotowa inwestycja zakłada również wymianę wyposażenia technologicznego istniejącej elektrowni wodnej wraz z dostosowaniem do niego istniejącej infrastruktury.

Powrót

Wróć do realizacji

Termin wykonania:

od 10.2023 r. do 12.2025 r.

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie