Realizacje

Renaturyzacja dna doliny Łupawy; koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, starorzeczy oraz łęgów jesionowo-olszowych

Zakres robót obejmuje wykonanie prac budowlanych niezbędnych dla osiągnięcia celu renaturyzacji dna koryta nizinnej, podgórskiej rzeki Łupawy.
Przedsięwzięcie realizowane zostanie w ujściowym odcinku rzeki Łupawy między miejscowością Smołdzino, a jeziorem Gardno.
W km 13+901 do 13+973 oraz 14+459 do 14+551 brzegu lewego planowany jest remont umocnień brzegu rzeki polegający na wykonaniu opasek faszynowych.
Na prawym brzegu planowane są prace związane z wzmocnieniem wału zapasowego oraz częściowej rozbiórce wału głównego w celu połączenia starorzeczy nr III i V zlokalizowanych na międzywalu z korytem rzeki.

W ramach prac planowane jest również wykonanie modernizacji i rozbiórki budowli przepustowych i przelewowych oraz modernizacja kierownicy wału polegająca na jej zabezpieczeniu narzutem kamiennym i kiszką faszynową.

Powrót

Wróć do realizacji

Termin wykonania:

od 03.2023 r. do 11.2023 r.

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie oraz Słowiński Park Narodowy w Smołdzinie