Realizacje

„Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim”.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim obejmuje swoim zakresem branże:

– technologiczną,

– architektoniczną,

– konstrukcyjną,

– sanitarną,

– elektryczną i AKPiA,

– drogową wraz z ukształtowaniem terenu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Powrót

Wróć do realizacji

Termin wykonania:

od 09.2023 r. do 03.2025 r.

Zamawiający:

Gmina Kamień Krajeński