Realizacje

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy obejmuje swoim zakresem realizację prac:

1. Wykonanie zbiornika z wydzielonymi komorami – zbiornikiem buforowym i komorami reakcji SBR wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i technicznym oraz wykonanie schodów technicznych.

2. Wykonanie budynku technicznego wraz z kompletnym wyposażeniem technologicznym i technicznym.

3. Wykonanie wiaty na osady

4. Wykonanie stacji transformatorowej z podłączeniem do nowo wybudowanego złącza kablowego średniego napięcia. Zabudowa układu pomiarowego. Wyprowadzanie zasilania do nowoprojektowanej rozdzielni głównej

5. Wykonanie międzyobiektowej kanalizacji sanitarnej

6. Wykonanie sieci wodociągowej

7. Wykonanie rurociągu ścieku oczyszczonego

8. Wykonanie rurociągu osadu nadmiernego na estakadzie

9. Wykonanie rurociągu ścieków surowych

10. Wykonanie sieci elektrycznych

11. Wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych z projektowanej RG.NN do istniejącego, głównego punktu zasilania instalacji zalicznikowych.

12. Wykonanie systemu AKPiA dla nowoprojektowanych obiektów

13. Przełączenie istniejącego układu technologicznego oczyszczalni na nową technologię, wykonanie rozruchu, szkolenia i przekazanie do użytkowania

Powrót

Wróć do realizacji

Termin wykonania:

od 05.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Damnica