Aktualności » zwiń

Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków

W dniu 10.06.2014 w siedzibie Wodociągów Słupskich podpisaliśmy umowę na: "Rozbudowę węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni".

Data : 2014-06-11
więcej

Park Maszynowy

Firma Melbud S.A. powiększyła swój park maszynowy o nowy sprzęt: - Koparka gasienicowa 30T firmy Doosan - DX300 LC - Modułowy wibromłot z uchwytem bocznym firmy Movax - SG60

Data : 2014-03-26
więcej

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego

25 lutego 2014 w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją Kanału Elbląskiego na odcinkach między pochylniami, od wrót Buczyniec do pochylni Całuny. Niniejsze przedsięwzięcie wchodzi w zakres zadania nr 2 realizowanego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data : 2014-03-07
więcej


O firmie

MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.


Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.


Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych


Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.


Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.