Aktualności » zwiń

Oczyszczalnia Ścieków - Wąbrzeźno

05.03.2015 w siedzibie Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeżnie podpisano umowę na "Dokończenie przebudowy i rozbudowy części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie" 

Data : 2015-03-10
więcej

Oczyszczalnia Ścieków - Aleksandrów Kujawski

W dniu dzisiejszym w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Aleksandrowie Kujawskim podpisano umowę na: "Budowę kanalizacji oraz modernizację oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków."

Data : 2015-02-03
więcej

Słupsk - Oczyszczalnia Ścieków

W dniu 10.06.2014 w siedzibie Wodociągów Słupskich podpisaliśmy umowę na: "Rozbudowę węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni".

Data : 2014-06-11
więcej


O firmie

MELBUD S.A. jest wykonawcą robót budowlano-montażowych w branży sanitarnej, hydrotechnicznej i melioracyjnej. Specjalizujemy się w wykonawstwie oczyszczalni ścieków, pompowni przeciwpowodziowych, jazów elektrowni wodnych, wysypisk komunalnych, kanalizacji, wodociągów, melioracji, przewiertów, przecisków techniką bezwykopową i in.


Firma powstała w 1991 roku. Jest spółką całkowicie prywatną i opartą w całości na polskim kapitale.


Świadczymy usługi na rzecz jednostek samorządowych, jednostek budżetowych a także inwestorów prywatnych


Naszym atutem są ludzie. To dzięki nim osiągamy sukcesy, dbając o ich rozwój i zadowolenie. Równocześnie systematycznie inwestujemy w sprzęt i wyposażenie techniczne. W intensyfikacji rozwoju korzystamy z dofinansowania z dostępnych środków europejskich. Nasze przychody systematycznie rosną. W bogatej ofercie sprzętu, posiadamy specjalistyczne maszyny i urządzenia dla technik bezwykopowych, przewiertów i przecisków.


Firma wspiera również różne inicjatywy społeczne, charytatywne i sportowe. Aktywnie działa w strukturach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Toruniu i Bydgoszczy.